Dlhodobé smerovanie spoločnosti Aglo Solutions s.r.o. ku kvalite bolo potvrdené v roku 2008 zavedením systému manažérstva kvality a úspešným zavŕšením certifikačného procesu.
 
Certifikát ISO 9001:2000