Služba zastupitelstvo.eu predstavuje komplexné riešenie pre obce. Zahŕňa všetky kroky od prípravy materiálov na rokovanie zastupiteľstva, rady, či komisií, cez spracovanie výstupov zo samotného rokovania. Súčasťou digitálneho riešenia je kompletný archív starších materiálov, rokovaní, prehľad hlasovaní, register schválených uznesení s prehľadom ich aktuálneho stavu, ako aj register prijatých právnych noriem – všeobecne záväzných nariadení.